Consell escolar

El Consell escolar és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnat, professorat, mares i pares, personal d'administració i serveis i equip directiu. En l'actualitat està format per: 
La directora
 • Imma Beltran Asensi
Tres representants del titular
 • Ramon Peris Pla
 • Sara Garcia Naval
 • Tomàs Pla Toldrà
Quatre representants del professorat
 • Lluís Carbonell Cubells
 • Rosana Ferragud Llorca
 • Noèlia Esther Montrull Girbés
 • M. Amparo Montoro Borrás
Quatre representants dels pares i mares del col·legi
 • Marta Bosch Martínez
 • Consue Esteve Barberá
 • Juanfran Felici Berbel
 • Carla Pelechano Ribes
Dos representants de l’alumnat
 • Lídia Felici Garcia
 • Núria Estellés Terrés
Un representant del personal d’administració i serveis
 • Ana Berbel González