Consell escolar

El Consell escolar és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnat, professorat, mares i pares, personal d'administració i serveis i equip directiu. En l'actualitat està format per: 
El director
 • Vicent Niclòs Ferragud
Tres representants del titular
 • Ramón Hurtado Bellver
 • Toni Talens García
 • Tomàs Pla Toldrà
Quatre representants del professorat
 • Lluís Carbonell Cubells
 • Rosana Ferragud Llorca
 • Laura Llorens Veïnat
 • M. José Navarro Antón
Quatre representants dels pares i mares del col·legi
 • Marcos Traver Marqués
 • Pilar Ferrer Nogués
 • Josep M. Llopis Llopis
 • Ricard Lloret Ribes
Dos representants de l’alumnat
 • Andrea Camarena Ferrís
 • Luis David Flores Chaglla
Un representant del personal d’administració i serveis
 • Ana Berbel González