Roser Ferragud Ferragud - Tercer de Primària


Al principi existia el qui és la Paraula.

La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu.

Ell estava amb Déu al principi.

Per ell tot ha vingut a l’existència, i res no hi ha vingut sense ell.

En ell hi havia la vida,
i la vida era la llum dels hòmens.

La llum resplendeix en la foscor, i la foscor no ha pogut ofegar-la.
 
Jn 1, 1-5
 


Que en aquests moments de la nostra vida ens deixem il·luminar per la tendresa de Déu que es fa xiquet enmig de la nostra història.

La comunitat educativa de Maria Auxiliadora et desitja que el Nadal siga Bona Notícia per a tu i els teus.