Pàgina inicial‎ > ‎

Beques de menjador curs 2015-2016

22 de juny 2015, 2:14 publicada per Noèlia Montrull

Estimades famílies:

Us informem que en el DOCV del 19 de juny de 2015 es publica la resolució de 17 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per la que s'estableixen les bases que regulen la concesió d'ajudes econòmiques de menjador escolar als centrs educatius no universitaris de titularidat de la Generalitat i privats concertats per al curs 2015/16.

És per aquets motiu que us comuniquem que ja es troben a la vostra disposició, en la secretaria del centre, els impresos oficials per tal de sol·licitar una ajuda econòmica per al menjador per al proper curs 2015-2016.

Una vegada emplenats s'hauran de presentar en la secretaria del centre,  fins al 6 de juliol per a l'alumnat d'Educació Infantil i Primària i fins al 21 de juliol per a lalumnat de Secundària, amb la documentació requerida en horari d' 11'30 a 12'30h.

Heu de dur original i fotocòpia  del Llibre de família o Certificat del registre civil, fotocòpia del NIF/NIE dels pares del sol·licitant  i del sol·licitant en el cas que no es trobe ja al centre.

A banda la documentació que siga necessària segons els casos particulars.

Els requisits que es demanen, així com els criteris de baremació, els trobareu detallats en l'esmentada Ordre que trobareu penjada al tauler d'anuncis de l'escola. 

Podran acollir-se a aquesta convocatòria tot l'alumnat que cursarà Educació Infantil 2n cicle, Educació Primària i Secundària el proper curs i es trobe maticulat al centre en l'actualitat.

En els dos casos cal tenir una renda familiar anual de 2013 que no supere els següents mòduls econòmics:

UNITAT FAMILIAR [1]

RENDA FAMILIAR ANUAL[2]

Famílies de dos membres

24.089

Famílies de tres membres

32.697

Famílies de quatre membres

38.831

Famílies de cinc membres

43.402

Famílies de sis membres

46.853

Famílies de set membres

50.267

Famílies de vuit membres

53.665

A partir del vuité membre

Afegir 3.391 €/membre

 

Algemesí,  22 de juny de 2015

 La direcció


[1]              Es consideren membres de la unitat familiar: el sol·licitant, el pare, la mare i els germans menors de 18 anys, també els majors d'aquesta edat i menors de 26 anys que hi convisquen al mateix domicili  i que no perceben cap tipus d'ingressos. També un fill concebut i no nascut (cal certificat mèdic que acredite l’embaràs).

[2]              La renda familiar anual s’obté sumant les rendes de l’exercici 2012 del pare i/o de la mare que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa.

Comments