Pàgina inicial‎ > ‎

CONCURS DEL LOGOTIP DEL 50 ANIVERSARI DEL COL·LEGI MARIA AUXILIADORA

10 de jul. 2015, 0:38 publicada per Noèlia Montrull
BASES DEL CONCURS DEL LOGOTIP DEL 50 ANIVERSARI DEL COL·LEGI MARIA AUXILIADORA


1. OBJECTIU

L’objectiu del concurs és establir un logotip que represente el 50 aniversari de la nostra escola per a la seua reproducció en aquells impresos, escrits, circulars, etc. que siguen produïts durant el curs acadèmic 2015-2016.

El logotip serà la imatge que acompanyarà aquest any de celebració i ha d'acomplir amb les funcions bàsiques d'un disseny que servisca com a símbol del nostre centre.


2. QUI POT PARTICIPAR

Podrà participar en aquest concurs tot l'alumnat de qualsevol nivell, pares i mares de l'alumnat, antics alumnes, claustre i personal no docent del centre Maria Auxiliadora.


3. BASES

 • Les propostes presentades hauran de ser originals i inèdites.

 • El motiu del logotip ha d’estar relacionat amb l'escola i la celebració del 50 aniversari. El disseny és lliure.

 • Cada participant podrà presentar una única proposta.

 • El disseny haurà de presentar-se tant en versió a color com en blanc i negre, essent optativa l’opció d’escala de grisos.

 • El disseny haurà de tenir una mida aproximada de 10 cm2, una resolució mínima de 300 ppp i ser presentat en format digital d’imatge (jpg, gif, tiff o png).

 • Les propostes s’enviaran adjuntes per correu electrònic a concurs50anys@maux.org.

 • A l'assumpte del correu ha de constar «Concurs del logotip del 50 aniversari».

 • Els documents enviats com a proposta tindran per nom el pseudònim de l'autor (pseudònim_color i pseudònim_BN), que també figurarà al cos del correu juntament amb les següents dades:

  • Nom i cognoms

  • Relació amb l'escola (alumne, pare, mare…)

  • Telèfon de contacte

  • Correu electrònic

 • La proposta de logotip haurà d’anar acompanyada d’una breu explicació que la justifique.

 • Els logotips finalistes i el guanyador seran publicats a la pàgina web de l'escola www.maux.org el dia 3 de setembre de 2015.


4. TERMINIS

El termini d’admissió de propostes estarà obert fins a les 20 hores del diumenge dia 23 d’agost de 2015. No s'acceptarà cap disseny una vegada passat aquest moment.


5. JURAT

El jurat estarà format per 7 membres de la comunitat educativa que seran degudament convocats a l’efecte.

El jurat prendrà les seues decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determine que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes. A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva aquelles propostes que mostren com s’adapta el logotip a espais i formats possibles on es puga incloure, com per exemple, circulars, impresos, publicacions, pàgines web, etc.El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert en el cas d’entendre que la qualitat de les obres presentades no siga suficient o que no siguen representatives de l’objecte del primer punt d’aquestes bases. La decisió del jurat serà inapel·lable.


6. PREMI

Hi haurà un únic premi per a la proposta guanyadora, que consistirà en un “CofreVIP: Experiencias para disfrutar”. Una experiència multitemàtica a escollir entre més de mil propostes: visites a cellers, gastronomia, rituals de benestar o activitats d’aventura.

El guanyador serà avisat oportunament abans de l’acte de publicació del logotip guanyador.


7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent del centre Maria Auxiliadora, que tindrà completa llibertat per utilitzar-lo, i tindrà el dret de la propietat industrial i el copyright. Així mateix, l’autor/a del logotip prestarà la seua autorització per tal que el centre puga modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora. L’autor també es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calga a indicació del jurat.

El centre també es reserva el dret d’utilitzar qualsevol dels dissenys presentats en un futur, quedant també en propietat exclusiva i permanent del col·legi Maria Auxiliadora.


8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació del concurs comporta l’acceptació del contingut d’aquestes bases i l’autorització dels drets intel·lectuals de l’autor/a.


Comments